Stanovy ČTU

(budete přesměrováni na oficiální stránky ČTU)


Symbolika ČTU

Znak České tábornické unie

Vlajka České tábornické unie

Vlajka ČTU může mít obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar, vždy zelené barvy.

Obdélník má poměr stran 2:3. Uprostřed je umístěn na obou stranách znak ČTU.

Trojúhelník je rovnoramenný a má poměr šířky k výšce 2:3. V průsečíku os úhlů je umístěn znak ČTU.Velký zákon

Slyš velký zákon, ten ať krok tvůj řídí
buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jenž z nedbalosti někdy krutě raní.

Buď synem slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se cestou jistou,
neb měsíc klam je – právem nocí spánek
a chce čin – slyš volá jitřní vánek.

Měj bystré oko,neviděn vše zhlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni,
je hluk tvým zrádcem – hlupák jenom hučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí.

Svůj tábor ukryj – oheň střež jak poklad,
však odcházíš-li zahlaď každý doklad, že tu byl člověk!
Koho stopa zradí,

 ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctě vodu, čím je bez ní země?
Jenom moudrým pramen hudbou zvoní jemně,
vše se uč chápat,celý svět vůkol,
je chránit život, posvátný tvůj úkol.

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí a miluj ty, jež zákonem se řídí!